hälsopeppen.com_hero1.png

Kom igång > Kom igen > Kom vidare!

Vad är hälsopeppen?
Play Video

Hur och för vem?

Hälsopeppen är en 8-veckors hälsokurs för seniorer. Kursen varvar praktiska prova-på träningspass med evidensbaserad teori kring de sex levnadsvanorna kost, fysisk aktivitet, sömn, stress, samt alkohol och tobak. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Samverkanspartners

RV_Logo_Liggande_300dpi_RGB .png
RV_Logo_Liggande_300dpi_RGB .png
Funktionsrätt-t.png
Funktionsrätt-t.png
SGF-t.png
SGF-t.png
RF_SISU_Vasterbotten_vertical_COLOR_POS_rgb_2019.png
RF_SISU_Vasterbotten_vertical_COLOR_POS_rgb_2019.png
SPF-t.png
SPF-t.png
PRO-t.png
PRO-t.png
umu-logo-left-SE.png
umu-logo-left-SE.png