top of page
hälsopeppen.com_hero-anmälan.png

Kontakt

Fanny Bergmark Högström

Projektledare / leg. fysioterapeut

Fanny är sprungen ur Lyckseles djupa skogar med en bakgrund som instruktör för Korpen samt en gedigen erfarenhet som fysioterapeut inom primärvården. I Hälsopeppen ansvarar Fanny för koordinering av grupper, samverkanspartners och ledare.

Anna Millgård

Projektledare / leg. sjukgymnast

Anna har en bakgrund inom friskvård, träning och utbildning inom idrottsrörelsen. Hon har även mångårig erfarenhet som sjukgymnast inom specialistvård. I Hälsopeppen ansvarar Anna för koordinering av grupper, samverkanspartners och ledare.

Anna Nordström

Projektledare / leg. läkare och professor i folkhälsa (sjukskriven)

Anna har en mångårig bakgrund inom klinisk verksamhet och forskning. Hon är bland annat grundare till den 70-årskontroll som genomförts i Umeå sedan 2012 och ett flertal andra initiativ och projekt kring primär- och sekundärprevention hos äldre. I Hälsopeppen har Anna varit medicinskt sakkunnig och projektägare.

bottom of page