hälsopeppen.com_hero-anmälan.png

Kontakt

Fanny Bergmark Högström

Projektledare / leg. fysioterapeut

Fanny är sprungen ur Lyckseles djupa skogar med en bakgrund som instruktör för Korpen samt en gedigen erfarenhet som fysioterapeut inom primärvården. I Hälsopeppen ansvarar Fanny för koordinering av grupper, samverkanspartners och ledare.

Anna Millgård

Projektledare / leg. sjukgymnast

Anna har en bakgrund inom friskvård, träning och utbildning inom idrottsrörelsen. Hon har även mångårig erfarenhet som sjukgymnast inom specialistvård. I Hälsopeppen ansvarar Anna för koordinering av grupper, samverkanspartners och ledare.

Gustav Sjöstedt

Projektledare Hälsopeppen digital

Gustav har en mångårig erfarenhet inom projektledning och arbetar med Hälsopeppens digitala delar. Med en bakgrund som ljuddesigner utformar han också ljud till Hälsopeppen och Hälsosupportens filmer.

Anna Nordström

Projektledare / leg. läkare och professor i folkhälsa

Anna har en mångårig bakgrund inom klinisk verksamhet och forskning. Hon är bland annat grundare till den 70-årskontroll som genomförts i Umeå sedan 2012 och ett flertal andra initiativ och projekt kring primär- och sekundärprevention hos äldre. I Hälsopeppen är Anna medicinskt sakkunnig och projektägare.