top of page
hälsopeppen.com_hero-om.png

Kurser

hälsopeppen.com-hur-funkar-det.png

Om Hälsopeppen 

Hur funkar det?

Hälsopeppen äger rum i åtta veckor och har två träffar per vecka. Den ena träffen består av föreläsningar om de sex levnadsvanorna: kost, fysisk aktivitet, sömn, stress, samt alkohol och tobak. Den andra träffen består av en aktivitet hos en lokal aktör eller i egen regi. 

Grupperna består av max femton deltagare där ledarna har en gedigen bakgrund inom friskvård. Syftet med Hälsopeppen är att du som deltagare ska få tillräcklig kunskap om levnadsvanorna för att kunna göra hälsosamma livsval och få testa olika slags aktiviteter som kan kopplas till hälsa.

Hälsopeppen kostar dig det dyrbaraste du har; tid. Du förväntas lägga åtminstone 2 x 2 timmar per vecka på föreläsningar och aktiviteter, samt cirka 2 timmar till reflektion och självstudier. Utöver din tid är Hälsopeppen kostnadsfritt. 

Projektets ambition är att du ska hitta en aktivitet som du själv vill fortsätta med efter kursavslut, ökat din kunskap om friskfrämjande levnadsvanor och fått en hälsopepp för ett hälsosammare liv.

Projektet bygger på evidens och klinisk praxis och anordnas av Livsmedicin som är en del av region Västerbotten. Hälsopeppen finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Kurser 2023

Under 2023 kommer Hälsopeppen ges i befintliga verksamheter. Vi arbetar för att kunna tillgodose öppna kurser igen, vänligen håll koll på hemsidan för mer information.

Hälsopeppen i din verksamhet?

Vill du hålla Hälsopeppen i din verksamhet? Just nu riktar vi oss till befintliga verksamheter som riktar sig till seniorer, t.ex. idrottsföreningar, seniororganisationer och trygghetsboenden.

Som ledare får du:

  • Ledarutbildning med fördjupningsmaterial

  • Kursmetodik, upplägg, kursplan och kursmål

  • Deltagarhäfte

  • Veckobrev med övningar och uppgifter

  • Träningsprogram; styrka, kondition och balans

  • Kostplaner och recept

  • Tips och råd kring genomförande

  • Möjlighet att genomföra kursen som en studiecirkel

  • Marknadsföringsmaterial

  • Utvärderingsmaterial

Kontakta oss för mer information så bokar vi ett möte och svarar på dina frågor 

grafiskelement_cirkel2.png
grafiskelement_cirkel3.png
grafiskelement_cirkel2.png
grafiskelement_cirkel1.png
grafiskelement_cirkel2.png
grafiskelement_cirkel3.png
grafiskelement_cirkel3.png
grafiskelement_cirkel1.png

Frågor & svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar

Var finns Hälsopeppen?

Just nu går Hälsopeppen i befintliga verksamheter i Umeå och vi arbetar för att sprida Hälsopeppen till fler orter i Norrland. Vill du hålla Hälsopeppen i din verksamhet, kontakta oss och boka ett möte för mer information.

Vad är Hälsosupporten?

Hälsosupporten är en del av projektet Hälsopeppen. Det är en webbplats som samlar friskfraktorer och hälsofrämjande information inom egenvård baserat på evidens och klinisk praxis för att hjälpa dig att leva ett hälsosammare liv. Hälsosupporten planeras att publiceras på hemsidan våren 2023.

Hur anmäler jag mig till Hälsopeppen? 

Tyvärr går det inte att anmäla sig till öppna grupper i dagsläget då vi för tillfället vänder oss till befintliga verksamheter. 

Vilka aktiviteter erbjuder Hälsopeppen? 

Aktiviteterna kan variera mellan olika grupper, det kan även skilja sig åt mellan olika orter beroende på det lokala utbudet. 

Exempel på aktiviteter från tidigare grupper är bowling, stavgång, cirkelträning, konstvandring, Laserdome, vattengympa, yoga och körsång. 

Kan jag vara med om jag har en sjukdom eller har en funktionsnedsättning?

Ja! Hälsopeppens aktiviteter är anpassade utifrån deltagarna.

 

Vi tror att alla människor kan och mår bra av att röra sig och vinner på ökad kunskap om hälsofrämjande vanor. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Jag har psykisk ohälsa och är orolig för nya sammanhang.

Det är helt okej och du är varmt välkommen. Berätta vad du behöver för att Hälsopeppens träffar ska fungera för dig när du blir kontaktad inför gruppstart. Kontakta din kursledare för anpassning så att du kan vara med. 

Jag har svårt att binda upp mig på två träffar per vecka.

Vi tror att det bästa är att vara med på alla träffar och det näst bästa så många som möjligt. Berätta detta när du blir kontaktad av din kursledare. 

Jag äter hjärtmedicin eller har opererat hjärtat.

Vad bra att du funderar på Hälsopeppen! Det är bra om du meddelar din hjärtsjukdom till din kursledare så att hen säkerställer att alla fysiska passen anpassas för dig. 

Svenska är inte mitt förstaspråk men jag vill gärna arbeta för ett hälsosammare liv.

I dagsläget är Hälsopeppen på svenska. Vi arbetar för att översätta Hälsopeppens material till fler språk.

Kontakta din kursledare om du känner dig osäker så försöker hen anpassa så att Hälsopeppen fungerar för dig.

bottom of page