top of page
hälsopeppen.com_hero-om.png

Om Hälsopeppen

hälsopeppen.com-hur-funkar-det.png

Om Hälsopeppen 

Hur funkar det?

Hälsopeppen pågår under åtta veckor med två träffar per vecka. Den ena träffen består av föreläsningar om livsstilsfaktorer såsom kost, fysisk aktivitet, sömn, stress, kultur,  gemenskap/ensamhet, samt alkohol och tobak. Den andra träffen består av en aktivitet i egen regi eller hos lokal aktör. Upplägget kan variera utifrån verksamheten som Hälsopeppen bedrivs i.

Grupperna består av max 15 deltagare där ledarna har ett intresse eller kunskap inom friskvård.  Hälsopeppen bedrivs i studiecirkelform där förhoppningen är att samtliga deltagare bidrar med sina erfarenheter och kunskaper för att ge kursen ett mervärde. Syftet med Hälsopeppen är att du som deltagare ska få förnyade kunskaper om levnadsvanor för att lättare kunna göra hälsosamma val, samt att med gruppen få genomföra olika slags aktiviteter som kan kopplas till hälsa.

Hälsopeppen kostar dig det dyrbaraste du har; tid. Du förväntas lägga ca 2 x 2 timmar per vecka på föreläsningar och aktiviteter, samt avsätta tid till reflektion och självstudier. Utöver din tid är Hälsopeppen kostnadsfritt. 

Kursens ambition är att du ska hitta en aktivitet som du själv vill fortsätta med efter avslut och ökat din kunskap om hälsosamma levnadsvanor. Förhoppningen är också att du får en trevlig samvaro under kursens åtta veckor och får möjlighet att stifta nya bekantskaper som består.

Projektet Hälsopeppen är utvecklat av Livsmedicin, en del av Region Västerbotten, och bygger på evidens och klinisk praxis. Hälsopeppen finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.

 

Vill du hålla Hälsopeppen i din verksamhet? Kanske ni är ett gäng som vill köra? Just nu riktar vi oss till befintliga verksamheter som riktar sig till seniorer, exempelvis idrottsföreningar, seniororganisationer och trygghetsboenden.  Vi finns här för ledarintroduktion, handledning och stöttning. Självklart får ni ett fullständigt material och koncept för både ledare och deltagare. Kolla gärna in materialet. Vi ser fram emot din återkoppling!

Kontakta oss för mer information

grafiskelement_cirkel2.png
grafiskelement_cirkel3.png
grafiskelement_cirkel2.png
grafiskelement_cirkel1.png
grafiskelement_cirkel2.png
grafiskelement_cirkel3.png
grafiskelement_cirkel3.png
grafiskelement_cirkel1.png

Frågor & svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar

Var finns Hälsopeppen?

Just nu går Hälsopeppen i befintliga verksamheter i Västerbotten och vi arbetar för att sprida det till fler orter och verksamheter. Vill du hålla Hälsopeppen i din verksamhet, kontakta oss och boka ett möte för mer information.

Vilka aktiviteter erbjuder Hälsopeppen? 

Aktiviteterna kan variera mellan olika grupper, det kan även skilja sig åt mellan olika orter beroende på det lokala utbudet, i vilken verksamhet Hälsopeppen bedrivs i och deltagarnas intressen

Exempel på aktiviteter från tidigare grupper är bowling, stavgång, cirkelträning, konstvandring, Laserdome, vattengympa, yoga, träning på egen hand, digitala träningsprogram och körsång. 

Kan jag vara med om jag har en sjukdom eller har en funktionsnedsättning?

Ja! Hälsopeppens aktiviteter är anpassade utifrån deltagarna.

 

Vi tror att alla människor kan och mår bra av att röra sig och vinner på ökad kunskap om hälsofrämjande vanor. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Jag har psykisk ohälsa och är orolig för nya sammanhang.

Det är helt okej och du är varmt välkommen. Berätta vad du behöver för att Hälsopeppens träffar ska fungera för dig när du blir kontaktad inför gruppstart. Kontakta din kursledare för anpassning så att du kan vara med. 

Jag har svårt att binda upp mig på två träffar per vecka.

Vi tror att det bästa är att vara med på alla träffar och det näst bästa så många som möjligt. Berätta detta när du blir kontaktad av din kursledare. 

Jag äter hjärtmedicin eller har opererat hjärtat.

Vad bra att du funderar på Hälsopeppen! Det är bra om du meddelar din hjärtsjukdom till din kursledare så att hen säkerställer att alla fysiska passen anpassas för dig. 

Svenska är inte mitt förstaspråk men jag vill gärna arbeta för ett hälsosammare liv.

I dagsläget är Hälsopeppen på svenska. Vi arbetar för att översätta Hälsopeppens material till fler språk.

Kontakta din kursledare om du känner dig osäker så försöker hen anpassa så att Hälsopeppen fungerar för dig.

bottom of page